productprice descriptionprice descriptionprice description

199100g

199100g

10-16.06.2021

price descriptionprice descriptionprice description

Produkt dostępny również
bez Delikarty w cenie
2.19 zł/100g

Szynka hrabiny

luz
Dobrowolscy

product
price descriptionprice descriptionprice description

199100g

Szynka hrabiny

luz
Dobrowolscy

10-16.06.2021

Produkt dostępny również
bez Delikarty w cenie
2.19 zł/100g