productprice descriptionprice descriptionprice description

4+4
Za 4 grosze

4+4
Za 4 grosze

22-28.07.2021

price descriptionprice descriptionprice description

*maks. 2 zestawy

Lody na patyku Mondelez

110ml
oreo
milka czekolada-wanilia, Mondelez

Cena 4 grosz nalicza się na cztery, najtańsze produkty. Maks. 2 użycia promocji na aktywną Delikartę, czyli 8 lodów za 1 grosz.

product
price descriptionprice descriptionprice description

4+4
Za 4 grosze

Lody na patyku Mondelez

110ml
oreo
milka czekolada-wanilia, Mondelez

22-28.07.2021

maks. 2 zestawy