productprice descriptionprice descriptionprice description

189100 g

189100 g

30.06-06.07.2022

price descriptionprice descriptionprice description

Produkt dostępny również
bez Delikarty w cenie
1.99 zł/100 g

Polędwica sopocka

luz
Karol

product
price descriptionprice descriptionprice description

189100 g

Polędwica sopocka

luz
Karol

30.06-06.07.2022

Produkt dostępny również
bez Delikarty w cenie
1.99 zł/100 g