productprice descriptionprice descriptionprice description

149100g

149100g

21-27.10.2021

price descriptionprice descriptionprice description

Produkt dostępny również
bez Delikarty w cenie
1.59 zł/100g

Polędwica sopocka

luz
Karol

product
price descriptionprice descriptionprice description

149100g

Polędwica sopocka

luz
Karol

21-27.10.2021

Produkt dostępny również
bez Delikarty w cenie
1.59 zł/100g