productprice descriptionprice descriptionprice description

1199kg

1199kg

10-16.06.2021

price descriptionprice descriptionprice description

Aktywuj kupon w aplikacji

Produkt dostępny również
bez aplikacji w cenie
13.99 zł/kg

*Maks. 4 kg

app

Szynka wieprzowa bez kości

luz

Aktywuj kupon w aplikacji >>>

product
price descriptionprice descriptionprice descriptionapp

1199kg

Szynka wieprzowa bez kości

luz

10-16.06.2021

Aktywuj kupon w aplikacji

Produkt dostępny również
bez aplikacji w cenie
13.99 zł/kg

Maks. 4 kg