productprice descriptionprice descriptionprice description

219100 g

219100 g

06-12.10.2022

price descriptionprice descriptionprice description

Produkt dostępny również
bez Delikarty w cenie
2.29 zł/100 g

Kiełbasa szynkowa extra Madej Wróbel

luz
Madej Wróbel

product
price descriptionprice descriptionprice description

219100 g

Kiełbasa szynkowa extra Madej Wróbel

luz
Madej Wróbel

06-12.10.2022

Produkt dostępny również
bez Delikarty w cenie
2.29 zł/100 g

Zobacz więcej promocji