productprice descriptionprice descriptionprice description

119100g

119100g

10-16.06.2021

price descriptionprice descriptionprice description

Produkt dostępny również
bez Delikarty w cenie
1.29 zł/100g

Kiełbasa śląska

luz
Olewnik

product
price descriptionprice descriptionprice description

119100g

Kiełbasa śląska

luz
Olewnik

10-16.06.2021

Produkt dostępny również
bez Delikarty w cenie
1.29 zł/100g