productprice descriptionprice descriptionprice description

139100g

139100g

06-12.05.2021

price descriptionprice descriptionprice description

Produkt dostępny również
bez Delikarty w cenie
1.49 zł/100g

Kiełbasa toruńska ekstra

luz
Madej Wróbel

product
price descriptionprice descriptionprice description

139100g

Kiełbasa toruńska ekstra

luz
Madej Wróbel

06-12.05.2021

Produkt dostępny również
bez Delikarty w cenie
1.49 zł/100g