productprice descriptionprice descriptionprice description

1599kg

1599kg

25.11-01.12.2021

price descriptionprice descriptionprice description

Karkówka wieprzowa bez kości

luz

product
price descriptionprice descriptionprice description

1599kg

Karkówka wieprzowa bez kości

luz

25.11-01.12.2021