productprice descriptionprice descriptionprice description

899kg

899kg

25-27.11.2021

price descriptionprice descriptionprice description

Aktywuj kupon w aplikacji

Produkt dostępny również
bez aplikacji w cenie
10.49 zł/kg

*maks. 3 kg

app

Pierś z kurczaka, z kością ze skórą

luz

Aktywuj kupon w aplikacji >>>

product
price descriptionprice descriptionprice descriptionapp

899kg

Pierś z kurczaka, z kością ze skórą

luz

25-27.11.2021

Aktywuj kupon w aplikacji

Produkt dostępny również
bez aplikacji w cenie
10.49 zł/kg

maks. 3 kg