productprice descriptionprice descriptionprice description

Drugi
50%
Taniej

Drugi
50%
Taniej

16-22.09.2021

price descriptionprice descriptionprice description

*maks. 3 użycia
promocji

Kabanosy Exclusive Tarczyński

95g
drobiowy
drobiowy
wieprzowy
wieprzowy

Rabat 50% naliczy się na drugi, tańszy produkt. Maks. 3 użycia promocji na aktywną Delikartę.

product
price descriptionprice descriptionprice description

Drugi
50%
Taniej

Kabanosy Exclusive Tarczyński

95g
drobiowy
drobiowy
wieprzowy
wieprzowy

16-22.09.2021

maks. 3 użycia
promocji