productprice descriptionprice descriptionprice description

269100g

269100g

25.11-01.12.2021

price descriptionprice descriptionprice description

Produkt dostępny również
bez Delikarty w cenie
2.89 zł/100g

Szynka od szwagra

luz
Krakus

product
price descriptionprice descriptionprice description

269100g

Szynka od szwagra

luz
Krakus

25.11-01.12.2021

Produkt dostępny również
bez Delikarty w cenie
2.89 zł/100g